ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143

มือถือ : 086-643-7010

E-mail : research_lru@hotmail.com

Website : http://www.research.lru.ac.th/th/

Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. เลย

Facebook : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย